Babes-oharra

Konfidentzialtasuna

Mezu honek –bai eta, hala badagokio, erantsitako edozein agirik ere– isilpeko informazioa edo informazio pribilegiatua izan dezake. Informazio hori jasotzeko baimena hartzaileak baino ez dauka. Zu ez bazara mezu honen adierazitako hartzailea edo hutsegite bat dela-eta jaso baduzu, jakinarazten dizugu –indarrean dagoen legeriaren arabera– debekatuta dagoela informazio hori baimenik gabe erabiltzea, hedatzea edo kopiatzea. Mezu hau hutsegite bat dela-eta jaso baduzu, jakinarazi iezaguzu ahalik eta lasterren posta elektronikoaren bitartez, eta ezabatu ezazu irakurri gabe.

Datuen babesa

Herrikide Eskolapioak, datuen tratamenduaren arduraduna izanik, tratamendu horren helburua honako hau dela jakinarazten dizu: ikastetxeak eskaintzen dituen zerbitzuen, merkataritza-informazioaren eta hezkuntza-jardueren gaineko mezu elektronikoen bidalketa kudeatzea. Zure datuen tratamendurako, ezinbestekoa da bi alderdion arteko ituna betearaztea edo/eta berariazko adostasuna ematea. Bi alderdion interesak dirauen bitartean gordeko dira datuak. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, non eta legeak behartzen ez badu. Halaber, jakinarazten dizugu eskubidea duzula datuetara sarbidea izateko, zuzenketak egiteko, ezabatzeko, haien tratamendua mugatzeko, haien eramangarritasuna eskatzeko, datuen aurka egiteko eta baimena ezeztatzeko; betiere, tratamendu-arduradunari idatzizko eskabide bat helarazita, herrikide12-18@herrikide.eus posta elektronikora. Zure eskubideen babesarekin lotutako gatazkarik sortuz gero, erreklamazio bat aurkeztu dezakezu dagokion kontrol-agintaritzaren aurrean.

Confidencialidad

La información de este correo electrónico es privada, confidencial y para uso exclusivo de su destinatario. Si considera que no es el destinatario y/o lo ha recibido por error, le informamos de que por ley están totalmente prohibida su divulgación, distribución o reproducción. Si lo ha recibido por error, por favor, en la medida de lo posible notifíquenoslo y proceda a su destrucción sin continuar su lectura.

Protección de datos

Herrikide Escolapios, como Responsable del tratamiento, le informa de que la finalidad del tratamiento es gestionar las comunicaciones realizadas a través del correo electrónico sobre los servicios prestados, información comercial o actividades realizadas. La base para el tratamiento es la ejecución de un acuerdo y/o su consentimiento expreso. Sus datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal.Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento de datos o su portabilidad, así como retirar su consentimiento para el mismo, enviando un email a herrikide12-18@herrikide.eus . En caso de cualquier conflicto en cuanto a la tutela de sus derechos, puede también presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente.