Nortasuna

Gure ikasleen profila

Herrikiden ikasleak konprometituak, kreatiboak eta autonomoak izan daitezen laguntzen diegu, horrela bakarrik izango direla egiazko zoriontsu sinisten baitugu.

Ikusmira

HERRIKIDEk, bere inguruan, punta-puntako ikastetxea izan nahi du ondorengo ezaugarriengatik:

Heziketa kristaua, euskalduna eta kalitatekoa emateagatik.

Pertsonaren arlo guztiak hezteagatik.

Berrikuntza pedagogikoa bultzatzeagatik.

Eleaniztasuna lantzeagatik.

Ikasle eta familiei arreta berezia eskaintzeagatik.

Langileriaren inplikazioagatik.

Herrikide osatzen dugun guztion partaidetza bultzatzeagatik.

Plangintza Estrategikoa 2023-2027

Herrikiden -elkar- zaintzen dugu

 1. Ikaslearengan eta ikaslearen zaintza integralean oinarritutako ikuspegia sustatzea, alderdi akademikoak, fisikoak, emozionalak, osasun mentalekoak, espiritualak, pertsonalak eta sozialak barne hartuz.
  • Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesua hobetzeko metodologia pedagogiko berritzaile berriak ezartzea.
  • Eskola-giro inklusiboa eta errespetuzkoa sustatzea, bizikidetza baketsua eta ikasleen ongizate emozionala sustatuz.
  • Tutoretza- eta orientazio-programa indartzea, ikasle guztiei garapen akademikoan, pertsonalean eta bokaziozkoan laguntza osoa emanez.
 1. Ikastetxearen eta familien arteko harremana eta lankidetza sendotzea, ikasleei zaintza integrala eta pertsonalizatua eskaintzeko, eta, horrela, hezkuntza-giro segurua eta garapenerako egokia bermatzeko.
  • Familiak parte hartzeko plan integrala diseinatzea eta ezartzea, ikasleen hezkuntza-prozesuan eta ikastetxearen bizitzan aktiboki parte har dezaten sustatuz.
 1. Langileen zaintza eta ongizatea ikastetxean funtsezko elementu gisa integratzea, etengabekoa eta identitate ildoari eusten dion formazioa, lidergoa eta lan-giro osasungarri eta kolaboratibo bat sortzea sustatuz, horrela, hezkuntza-komunitate osoaren hazkunderako eta arrakastarako ingurune egokia sortzen lagunduz.
  • Hasierako eta etengabeko formazio programa bat garatzea langileen artean, berrikuntza pedagogikoan eta gure identitatean oinarrituz, hezkuntza-komunitate osoaren hazkunderako eta arrakastarako.
  • Ikastetxeko langileen artean partaidetzazko eta lankidetzazko lidergo-estiloa sustatzea, erabakiak partekatuz eta talde-lana eta hezkuntza-komunitateko kide guztien ahalduntzea sustatuz.
  • Ikastetxeko langileen zaintza emozionalean, pertsonalean eta profesionalean oinarritutako lan-giro egokia sustatzea, laneko gogobetetasuna bultzatuz, ongizate integrala lortzeko.
 1. Ikastetxeak Tolosarekiko eta gizartearekiko duen konpromisoa eta gizarte-erantzukizuna sustatzea, zaintzan eta ongizatean lagunduko duten ekimenak eta programak garatuz, ikaskuntza eta zerbitzuko proiektuen, ekintza solidarioen eta tokiko erakundeekin egindako aliantzen bidez, eta ikasleen, familien, boluntarioen eta langileen parte-hartze aktiboa sustatuz, bizi-kalitatea eta gizartearen garapen iraunkorra hobetzeko.
  • Eragin positiboa sortzea Tolosaren eta munduaren hobekuntzan, kristau baloreetan oinarritutako praktika iraunkorrak eta erantzukizun sozialeko ekintzak ezarriz ikastetxean eta komunitatean.
  • Internazionalizazioa sustatzea ikastetxean, kultura arteko kolaborazioa, hizkuntzen ikaskuntza, ikasleen trukea eta nazioarteko hezkuntza-erakundeekiko lankidetza sustatuz.
  • Toki-erakundeekin aliantzak egitea eta elkarrekin proiektuak sustatzea, Tolosako eta inguruko zaintza, ongizatea eta garapen jasangarria bultzatzeko.
 1. Ikastetxearen etorkizunaren zaintza ziurtatzea, bere kristau eta euskaldun nortasuna, iraunkortasun ekonomikoa, instalazioen mantenua eta bere ikuspegiaren eta balioen komunikazio eraginkorra integratuz, horrela ikastetxearen jarraitutasuna eta hazkunde iraunkorra bermatzeko, baita ikasleak etorkizuneko erronkei aurre egiteko prestatuko dituen kalitatezko hezkuntza ere.
  • Ikastetxearen nortasuna sustatzea eta zaintzea, haren misioa, ikuspegia eta helburuak argi definituz eta hedatuz, guztion inplikazioa bultzatuz elkarrizketa eta errespetua oinarri hartuaz.
  • Estrategia ekonomiko sendoak garatzea ikastetxearen egonkortasun ekonomikoa bermatzeko, finantzaketa-iturriak dibertsifikatuz, baliabideak optimizatuz eta diru-sarrerak eta gastuak eraginkortasunez kudeatuz, epe luzerako bideragarritasuna eta hezkuntza-kalitatearen etengabeko hobekuntza bermatzeko.
  • Barneko eta kanpoko komunikazio-estrategia eraginkorra ezartzea, ikastetxearen nortasuna, lorpenak eta helburuak modu argi eta koherentean transmititzeko eta hezkuntza-eragile guztien parte-hartzea eta konpromisoa sustatzeko.
  • Ikastetxeko instalazioak optimizatzea eta egokitzea, haien aprobetxamendua maximizatzeko eta gure esparru pedagogikoarekin lerrokatzeko, ikaskuntza aktiboa, sormena eta ikasleen ongizatea erraztuko duten espazioak sortuz.