Pribatutasun politika

Herrikide Ikastetxean pribatutasunaz eta gardentasunaz arduratzen gara.

Jarraian, zehatz-mehatz azalduko dizkizugu egiten ditugun datu pertsonalen tratamenduak eta horiei buruzko informazio guztia.

Dokumentu honetan Herrikide Ikastetxea aipatzen den guztietan Herrikide Gainberri, Herrikide Jesuitinak eta Herrikide Eskolapioak aipatzen ditugula ulertuko da.

a) Erabiltzaileen datuen tratamendua

b) Ikasleen eta aita-amen datuen tratamendua

c) Hornitzaileen datuen tratamendua

d) Langileen datuen tratamendua

 

a) Erabiltzaileen datuen tratamendua

 

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna: Herrikide Ikastetxea.
Helburua: Eskola-prestakuntzarekin lotutako zerbitzuak ematea.
Legitimizazioa: Interesdunaren onarpena.
Hartzaileak: Datuak ondorengoei lagatzea aurreikusita dago: Zerga Administrazioa, Segurtasun Indar eta Taldeak, Gizarte edo Osasun Zerbitzuak eta Justizia Administrazioa; Gurasoen Elkartea eta jarduera eta/edo zerbitzuetako enpresak; finantza-erakundeak.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere, tratamenduaren arduradunaren helbidera joz balia ditzakeenak.
Jatorria: Interesduna bera.

 

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OSOA

 

1. Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Herrikide Ikastetxea da, 2 titulartasun hauen baliokidea dena:

Herrikide Jesuitinak
CIF: R2802437J
San Franciso 12, 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
herrikide3-12@herrikide.eus

Herrikide Eskolapioak
CIF: R2000408A
Barrio San Blas, 27 A. 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
943672043
herrikide12-18@herrikide.eus

2. Zein helbururekin erabiltzen ditugu datu pertsonalak?

Herrikide Ikastetxean, familiek ikastetxearen eskaintza akademikoa, curriculum-jarduerak, jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak eta ikastetxeko zerbitzuak behar bezala antolatzeko eta/edo emateko eta/edo zabaltzeko, eta ikastetxearen kudeaketa akademikoa, ekonomikoa eta administratiboa tratatzeko ematen diguten informazioa tratatzen dugu. Horren barruan sartzen da eskola garaian sortutako ikaslearen ikaskuntza eta sozializazioa prozesuarekin lotutako datu eta informazio psikopedagogikoa biltzea eta tratatzea.

Ez da erabaki automatizaturik hartuko emandako datuen arabera.

3. Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Interesdunak datuak ezabatzeko eskatzen ez duen bitartean gordeko dira datuak, eta, hala badagokio, legezko betebeharrak betetzeko behar diren urteetan.

4. Zein da zure datuen tratamendurako legitimizazioa?

Zure datuak tratatzeko lege-oinarria adierazten dizugu:

 • Interesdunaren baimena: zure datu pertsonalak tratatzeko oinarria erabiltzaileak gure webgunean inprimaki bat erabiltzean emandako baimena da.

5. Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Datuak ondorengo hartzaileei jakinaraziko zaizkie:

 • Zerga Administrazioa, Segurtasun Indar eta Taldeak, Gizarte edo Osasun Zerbitzuak eta Justizia Administrazioa, legezko betebeharrak betetzeko.
 • Guraso-elkarteak eta jarduera edota zerbitzu-enpresek, ikastetxearen xedearekin, datu pertsonalak laga ahal izango dizkiete guraso-elkarteei eta jarduera edota zerbitzu-enpresei, dagozkien hezkuntza-jarduerak egiteko. Lagapen hori egiteko, titularrak esanbidezko eta zalantzarik gabeko adostasuna eman behar du.
 • Finantza-erakundeak, dagozkien ordainagiriak igortzeko.

6. Datuen transferentzia hirugarren herrialdeei:

Ez daude aurreikusita datu transferentziak hirugarren herrialdeei.

7. Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak ematean?

Edonork du Herrikide Ikastetxean beraiei buruzko datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko eskubidea.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonaletara jotzeko, bai eta okerreko datuak zuzentzeko eskatzeko ere, edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, beste arrazoi batzuen artean, datuak bildu ziren helburuetarako beharrezkoak ez badira. Era berean, datuak transferitzeko eskubidea du.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo aldezteko baino ez ditugu gordeko.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, Herrikide Ikastetxeak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik izan ezik, edo erreklamazio posibleak gauzatu edo defendatzeagatik izan ezik.

Bere eskubideak modu materialean erabili ahal izango ditu, honela: tratamenduaren arduradunaren zuzendaritzara joz.

Baimena helburu jakin baterako eman badu, emandako adostasuna edozein unetan kentzeko eskubidea du, baina horrek ez du eraginik izango baimena kendu aurreko adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Zure eskubideak urratuta sentitzen badituzu, zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, eta, bereziki, zure eskubideak baliatzean gogobetetzerik lortu ez baduzu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuen Babesaren arloko Kontrol Agintaritzan, haren webgunearen bidez: www.agpd.es

8. Nola lortu ditugu zure datuak?

Herrikide Ikastetxean tratatzen ditugun datuak interesdunak berak ematen dizkigu.

 

 

b) Ikasleen eta aita-amen datuen tratamendua

 

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna: Herrikide Ikastetxea.
Helburua: Eskola-prestakuntzarekin lotutako zerbitzuak ematea
Legitimizazioa: Kontratu baten gauzatzea.
Hartzaileak: Datuak ondorengoei lagatzea aurreikusita dago: Zerga Administrazioa, Segurtasun Indar eta Taldeak, Gizarte edo Osasun Zerbitzuak eta Justizia Administrazioa; Gurasoen Elkartea eta jarduera eta/edo zerbitzuetako enpresak; finantza-erakundeak.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere, tratamenduaren arduradunaren helbidera joz balia ditzakeenak.
Jatorria: Interesduna bera.

 

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OSOA

 

1. Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Herrikide Ikastetxea da, 2 titulartasun hauen baliokidea dena:

Herrikide Jesuitinak
CIF: R2802437J
San Franciso 12, 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
herrikide3-12@herrikide.eus

Herrikide Eskolapioak
CIF: R2000408A
Barrio San Blas, 27 A. 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
943672043
herrikide12-18@herrikide.eus

2. Zein helbururekin erabiltzen ditugu datu pertsonalak?

Herrikide Ikastetxean, familiek ikastetxearen eskaintza akademikoa, curriculum-jarduerak, jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak eta ikastetxeko zerbitzuak behar bezala antolatzeko eta/edo emateko eta/edo zabaltzeko, eta ikastetxearen kudeaketa akademikoa, ekonomikoa eta administratiboa tratatzeko ematen diguten informazioa tratatzen dugu. Horren barruan sartzen da eskola garaian sortutako ikaslearen ikaskuntza eta sozializazioa prozesuarekin lotutako datu eta informazio psikopedagogikoa biltzea eta tratatzea.

Ez da erabaki automatizaturik hartuko emandako datuen arabera.

3. Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Interesdunak datuak ezabatzeko eskatzen ez duen bitartean gordeko dira datuak, eta, hala badagokio, legezko betebeharrak betetzeko behar diren urteetan.

4. Zein da datuak tratatzeko legitimizazioa?

Zure datuak tratatzeko lege-oinarria adierazten dizugu:

 • Kontratu bat gauzatzea: zure datu pertsonalak tratatzeko oinarria da kontratua eta zentroak ematen dituen zerbitzuak betearaztea, bai eta legezko betebehar bat betetzea ere.

5. Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Datuak ondorengo hartzaileei jakinaraziko zaizkie:

 • Zerga Administrazioa, Segurtasun Indar eta Taldeak, Gizarte edo Osasun Zerbitzuak eta Justizia Administrazioa, legezko betebeharrak betetzeko.
 • Guraso-elkarteak eta jarduera edota zerbitzu-enpresek, ikastetxearen xedearekin, datu pertsonalak laga ahal izango dizkiete guraso-elkarteei eta jarduera edota zerbitzu-enpresei, dagozkien hezkuntza-jarduerak egiteko. Lagapen hori egiteko, titularrak esanbidezko eta zalantzarik gabeko adostasuna eman behar du.
 • Finantza-erakundeak, dagozkien ordainagiriak igortzeko.

6. Datuen transferentzia hirugarren herrialdeei:

Ez daude aurreikusita datu transferentziak hirugarren herrialdeei.

7. Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak ematean?

Edonork du Herrikide Ikastetxean beraiei buruzko datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko eskubidea.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonaletara jotzeko, bai eta okerreko datuak zuzentzeko eskatzeko ere, edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, beste arrazoi batzuen artean, datuak bildu ziren helburuetarako beharrezkoak ez badira. Era berean, datuak transferitzeko eskubidea du.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo aldezteko baino ez ditugu gordeko.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, Herrikide Ikastetxeak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik izan ezik, edo erreklamazio posibleak gauzatu edo defendatzeagatik izan ezik.

Bere eskubideak modu materialean erabili ahal izango ditu, honela: tratamenduaren arduradunaren zuzendaritzara joz.

Baimena helburu jakin baterako eman badu, emandako adostasuna edozein unetan kentzeko eskubidea du, baina horrek ez du eraginik izango baimena kendu aurreko adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Zure eskubideak urratuta sentitzen badituzu, zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, eta, bereziki, zure eskubideak baliatzean gogobetetzerik lortu ez baduzu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuen Babesaren arloko Kontrol Agintaritzan, haren webgunearen bidez: www.agpd.es

8. Nola lortu ditugu zure datuak?

Herrikide Ikastetxean tratatzen ditugun datuak interesdunak berak ematen dizkigu.

Datu berezien kategoria hauek lantzen dira: Osasuna, psikopedagogikoa.

 

 

c) Hornitzaileen datuen tratamendua

 

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna: Herrikide Ikastetxea.
Helburua: Kontratatutako zerbitzuen prestazioa kudeatzea.
Legitimizazioa: Kontratu bat gauzatzea.
Hartzaileak: Aurreikusten da datuak honako hauei lagatzea: zerga Administrazioa; finantza-erakundeak.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere, tratamenduaren arduradunaren helbidera joz balia ditzakeenak.
Jatorria: Interesduna bera.

 

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OSOA

 

1. Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Herrikide Ikastetxea da, 2 titulartasun hauen baliokidea dena:

Herrikide Jesuitinak
CIF: R2802437J
San Franciso 12, 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
herrikide3-12@herrikide.eus

Herrikide Eskolapioak
CIF: R2000408A
Barrio San Blas, 27 A. 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
943672043
herrikide12-18@herrikide.eus

2. Zein helbururekin erabiltzen ditugu datu pertsonalak?

Herrikide Ikastetxean, kontratatutako zerbitzuen eta harremanetarako pertsonen administrazio, kontabilitate eta zerga-kudeaketa egiteko interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu.

Ez da erabaki automatizaturik hartuko emandako datuen arabera.

3. Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Interesdunak datuak ezabatzeko eskatzen ez duen bitartean gordeko dira datuak, eta, hala badagokio, legezko betebeharrak betetzeko behar diren urteetan.

4. Zein da zure datuen tratamenduaren legitimizazioa?

Zure datuak tratatzeko lege-oinarria adierazten dizugu:

 • Kontratu bat gauzatzea: kontratatutako zerbitzuen administrazio, kontabilitate eta zerga-kudeaketa egitea, baita harremanetarako pertsonena ere.

5. Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Datuak ondorengo hartzaileei jakinaraziko zaizkie:

 • Zerga Administrazioa, legezko betebeharrak betetzeko.
 • Finantza-erakundeak, dagozkion ordainketak egiteko.

6. Datuen transferentzia hirugarren herrialdeei:

Ez daude aurreikusita datu transferentziak hirugarren herrialdeei.

7. Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak ematean?

Edonork du Herrikide Ikastetxean beraiei buruzko datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko eskubidea.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonaletara jotzeko, bai eta okerreko datuak zuzentzeko eskatzeko ere, edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, beste arrazoi batzuen artean, datuak bildu ziren helburuetarako beharrezkoak ez badira. Era berean, datuak transferitzeko eskubidea du.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo aldezteko baino ez ditugu gordeko.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, Herrikide Ikastetxeak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik izan ezik, edo erreklamazio posibleak gauzatu edo defendatzeagatik izan ezik.

Bere eskubideak modu materialean erabili ahal izango ditu, honela: tratamenduaren arduradunaren zuzendaritzara joz.

Baimena helburu jakin baterako eman badu, emandako adostasuna edozein unetan kentzeko eskubidea du, baina horrek ez du eraginik izango baimena kendu aurreko adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Zure eskubideak urratuta sentitzen badituzu, zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, eta, bereziki, zure eskubideak baliatzean gogobetetzerik lortu ez baduzu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuen Babesaren arloko Kontrol Agintaritzan, haren webgunearen bidez: www.agpd.es

8. Nola lortu ditugu zure datuak?

Herrikide Ikastetxean tratatzen ditugun datuak interesdunak berak ematen dizkigu.

 

 

d) Langileen datuen tratamendua

 

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna: Herrikide Ikastetxea.
Helburua: Harreman laboralen kudeaketa.
Legitimizazioa: Kontratu bat gauzatzea. Betebehar legal bat betetzea.
Hartzaileak: Honako hauei lagako zaizkie datuak: Zerga Administrazioa, Gizarte Segurantza eta Mutua; Bankuak eta finantza-erakundeak; Enpleguan Prestatzeko Estatuko Fundazioa (Fundae).
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere, tratamenduaren arduradunaren helbidera joz balia ditzakeenak.
Jatorria: Interesduna bera.

 

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OSOA

 

1. Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Herrikide Ikastetxea da, 2 titulartasun hauen baliokidea dena:

Herrikide Jesuitinak
CIF: R2802437J
San Franciso 12, 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
herrikide3-12@herrikide.eus

Herrikide Eskolapioak
CIF: R2000408A
Barrio San Blas, 27 A. 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
943672043
herrikide12-18@herrikide.eus

2. Zein helbururekin erabiltzen ditugu datu pertsonalak?

Interesa duten pertsonek ematen diguten informazioa honako helburu hauekin lantzen dugu Herrikide Ikastetxean: langileen kudeaketa; prestakuntza; laneko arriskuen prebentzioa eta osasunaren zaintza; nominak, gizarte-aseguruak eta kotizazioak egitea.

Ez da erabaki automatizaturik hartuko emandako datuen arabera.

3. Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Erakundearekin lan-harremana mantentzen den bitartean eta legezko betebeharrak betetzeko behar diren urteetan.

4. Zein da datuen tratamendurako legitimizazioa?

Zure datuak tratatzeko lege-oinarria adierazten dizugu:

 • Kontratu bat gauzatzea: langileen kudeaketa eta prestakuntza.
 • Legezko betebehar bat betetzea: laneko arriskuen prebentzioa eta osasunaren zaintza; nominak, gizarte-aseguruak eta kotizazioak egitea.

5. Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Datuak ondorengo hartzaileei jakinaraziko zaizkie:

 • Zerga Administrazioa, Gizarte Segurantza eta Mutua, legezko betebeharrak betetzeko.
 • Bankuak eta finantza-erakundeak, nominak ordaintzeko.
 • Enplegurako Prestakuntzarako Estatuko Fundazioa (Fundae), hobaridun ikastaroen kudeaketa egiteko.

6. Datuen transferentzia hirugarren herrialdeei:

Ez daude aurreikusita datu transferentziak hirugarren herrialdeei.

7. Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak ematean?

Edonork du Herrikide Ikastetxean beraiei buruzko datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko eskubidea.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonaletara jotzeko, bai eta okerreko datuak zuzentzeko eskatzeko ere, edo, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, beste arrazoi batzuen artean, datuak bildu ziren helburuetarako beharrezkoak ez badira. Era berean, datuak transferitzeko eskubidea du.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo aldezteko baino ez ditugu gordeko.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, Herrikide Ikastetxeak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik izan ezik, edo erreklamazio posibleak gauzatu edo defendatzeagatik izan ezik.

Bere eskubideak modu materialean erabili ahal izango ditu, honela: tratamenduaren arduradunaren zuzendaritzara joz.

Baimena helburu jakin baterako eman badu, emandako adostasuna edozein unetan kentzeko eskubidea du, baina horrek ez du eraginik izango baimena kendu aurreko adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Zure eskubideak urratuta sentitzen badituzu, zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, eta, bereziki, zure eskubideak baliatzean gogobetetzerik lortu ez baduzu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuen Babesaren arloko Kontrol Agintaritzan, haren webgunearen bidez: www.agpd.es

8. Nola lortu ditugu zure datuak?

Herrikide Ikastetxean tratatzen ditugun datuak interesdunak berak ematen dizkigu.

Tratatzen diren datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak.
 • Merkataritza-informazioa.
 • Datu ekonomikoak.

Datu berezien kategoria hauek lantzen dira: osasuna.