IKASGELATIK HARATAGO

Batxilergoko bigarren mailako ikasleak marketin mundura gerturatu dira pasa den astean. Iruñako Marketin clubera eta ESIC Unibertsitatera egin dugun bisitan, enpresa mundua eta batez ere marketina modu praktikoan ezagutzeko aukera izan dugu. Marketinak gaur egun duen eraginari buruz hitzaldi bat entzun eta gero, marketinean aditu baten zeregina zein den ezagutu dugu. Ondoren, gure ikasleek workshop batean parte hartu dute; kasu praktiko batetik abiatuta, enpresa batentzat marketin estrategia bat diseinatu behar izan dute. Ideia asko proposatu dira, horietako batzuk oso interesgarriak.

Zorionak egindako lanagatik!

potency test, hot rod 5000 male performance enhancer, are risk of prostrate cancer when taking viagra, where to buy viagra in los angeles, otc viagra 2018, sultans night male enhancement, penis growth morph, why viagra so expensive, natural ways for bigger penis, how to increase penis size with pills yahoo answers, componente activo del viagra, why is my sex drive so low as a guy, boost testosterone food, how long before 20mg viagra works, what can cause less penis growth, zoloft increase in sex drive, mojo male enhancement, best natural for erectile dysfunction, what pills make your penis harder and last longer, penis enlargement length and girth, viagra benadryl interaction, how to get your sex drive back perimenopause, sex drive izle, 25 year old male lost sex drive, what to do when one person has a higher sex drive, can you actualky increase penis size science, funny viagra quotes, bigger com, how to loose weight in your pelvuc area to make your dick look bigger, how to make dick thicker, where to find zeus male enhancement in little rock, decreased sex drive dallas, how fast does viagra start working, do you ejaculate with viagra, enlargement penis secret training, male enhancement at at walmaet, what doctor can i see for penis enlargement, vars ed pills, viagra exercise, male potency herbs, erection not firm with viagra, pain in testicles reduced erections cant last as long low libido, food boost sex libido, male viagra online, libido spike,

DIGILINGO

DIGILINGO

Kristau Eskola 2022tik ari da DIGILINGO programa...

Science  fair

Science fair

After discovering some interesting facts about...