ERALDAKETAK EMOZIOEI ESKER

Heziketa Proiekto eraldatzaileen alde emozioa da Pello Agirrezabal (zuzendari pedagogikoa) eta Txaro Etxeberria (orientatzailea) transmititu nahi dutena Bilbon.

XX mendeko gelek eskatzen dizkiguten konpetentziak metodologi berrien eskutik datos, kudeatzeko modu berriak, ikasleen interakzioak,… eta, nola ez, irakasleek izaten dugun lekua, bai eskola barruan baita kanpoan ere, oso modu desberdinean ulertzen da, 

Zer esanik ez daukagu IKTak ezinbestekoak direla paradigma pedagogiko berri honetan, baina aldaketa guzti hauek ez dakartzate beti gestioen kudeaketarako beharrezkoak diren erraminta egokiak non irakaslea eroso sentitu dadila eta ikasleak emozionalik haz daitezen. 

HIRUKIDE IKASTETXEAn gelak nola aktibatzen diren konpartitzen ari dira gure irakasleak, heziketa aldaketa nola kudeatu, hezkuntza komunitateko pertsonen eraldaketa oinarri hartuz. Hotx, emozio metodologikoa eraldaketa esfortzu guztiek ahalik eta etekin handien lortu dezaten.

Aste honetan Tolosatik Bilbora eta hurrengoan… Tolosatik Madrilera. 

Ikusi!! http://jornadaspedagogicas.gredossandiego.com/Experiencias.…

14729359_1781985298685514_753333314748680777_n 14720555_1782448011972576_974367305356131565_n 14717283_1782448081972569_6737321575710070971_n 14716333_1781985452018832_754955994733199523_n 14705746_1781985398685504_3860947196595671414_n 14670842_1782448128639231_5998582669612162946_n 14666088_1781985415352169_4712982161675858458_n 14639865_1782448035305907_8726151068821579757_n 14523036_1782448101972567_5915648681956178608_n

viagra and lisinopril interaction, why is sex drive rated r, black cougar porn, billionare diamind trader dies during penis enlargement, penis enlargement that works reviews, pros and cons of using viagra, male average sex drive, sex while ovulating, viagra for men how sales the pill, buy mexican viagra online, is rome safe, papaverine injection for erectile dysfunction, celexa causing increase in sex drive, libido max for men, whats the natural way to make penis bigger with pills, trumax blue male enhancement pill review, is it safe to take viagra if you have high blood pressure, other ways to use viagra, penile injection silicone, sexual health clinic shiremoor, alpha male xl side effects, high sex drive and long distance, penis enlargement salt lake city, when does a males penis stop growing, male enhancement drugs over the counter, how to make your dick bigger permanently, natural male enhancement rite aid, zyflex male enhancement amazon, define enlarge, how do you get your dick to grow, how take viagra, pills for leaking bladder cause penis irritation, penis enlargement remedy by tom candow review, purple and white capsules, restoring testosterone, get stumped green 72 hour male enhancement, male climax enhancement, reddit penis pills that work, decrease mens sex drive, sexual libido, fun ways to masturbate men, pinis inlarger, acheter du viagra pas cher, what happen if viagra doesnt work, sex drive go down after working out,

Science  fair

Science fair

After discovering some interesting facts about...

Kiropraktika

Kiropraktika

Cristina Urrutibeazcoaren eskutik kiropraktika...