KLAUSTROA, BERRIKUNTZAK SENDOTUZ

Eskolan, hezkuntza berritzailearen alde ematen diren pausoak, hezkuntza komunitate osoaren bultzadarengatik dira. Horretaz, egun hauetako bilerak medio, gurasoak geroz eta gehiago jabetzen ari dira. Modu berean ikasturte hasieran, irakasleok gure prozesua abiarazten dugu.

Herrikiden, klaustro nagusia aurreko astean egin zen. Urteko estrategiak eta planak azaldu ziren, baina potentzi handiko unea izan genuen. Bideratutako barne begirada batean, norberak gure hezkuntza proiektua hobetzeko aurtengo konpromisoa hartu zuen. Herrikideko kamiseta batean idatzi eta zintzilikatu genuen; paperezkoan, ikasleen antzera.

Denok jakin badakigu, munduko esperientzia pedagogiko hoberenek egiten duten bidea irakasleon formazio, ikerketa praktikan eta talde lanari esker dela. Gurean ere hala da, baina beste elementu garrantzitsu batekin, sartutako ordu mordo horiek dakarten sormenarekin.

Amaitzeko, kurtso osoan izerdituko dugun sinboloa pintzetatik eutsita geratu zen; klaustroak errealitate bihurtuko duena. Hala, berrikuntzak sendotuz goaz.

fiber as appetite suppressant, lose weight fast diet recipes, 25 keto vegetarian recipes, how long until biking makes me lose weight, crosstops type diet pills, fasting for weight loss hypothyroidism, what dietary supplements to take for weight loss, how many glasses of green tea to lose weight, what did carry underwood user to lose weight, nate lambert professor weight loss, selenium thyroid weight loss, vitamins that increase appetite, td jakes weight loss 2014, vagus nerve surgery weight loss, do appetite suppressant work, natural fat burner diet pills, swollen parotid gland unexplained weight loss, how to prevent excess skin after weight loss, fast burning diet pills, keto paleo lunch recipes, diet pills and antidepressants, optiva weight loss, good diet pills without a prescription, weight loss resource, most effective diets for rapid weight loss, do you lose weight after gallbladder removal surgery, dr now weight loss, best diet to go on to lose weight fast, side effects of contrave diet pill, how to calculate deficit to lose weight, biggest looser weight loss, b6 for appetite suppressant, meal prep weight loss bachelor, why did i lose weight while taking creatine,

Science  fair

Science fair

After discovering some interesting facts about...

Kiropraktika

Kiropraktika

Cristina Urrutibeazcoaren eskutik kiropraktika...