Senegaleko altxorra

Ikasturte honetako elkartasun-kanpainaren bidez, Itaka-Eskolapioetatik lehen aldiz hurbilduko gara gure elkartasunari indar handiz dei egiten dion errealitate zabal bezain anitzera: Senegaleko misio eskolapioa.

Senegal bera 1963. urtean eskolapioen agerpena izan zuen Afrikako kontinenteko lehenengo herrialdea izan zen. Kataluniatik zetozen lehenengo erlijiosoak urte horretan iritsi ziren Casamanceko eskualdera. Gero, lehenengo erkidegoa sortu, jendartean sustraitu eta euren misioa jarri zuten abian egoera txarragoan zeudenekin. Hasierako abentura horrek fruitu ugari eman zituen hamarkadetan, eta herrialdeko zenbait gunetara hedatu zen eskolapioen gaur egungo agerpen zabalaren hozi moduan, hezkuntza, gizarte eta pastoral arloan hainbat eta hainbat obra dituztela kontuan hartuta. Giza aberastasunaren eta horrelako ekimen zein proiektuen bultzatzaileen konpromisoaren aldeko benetako altxorra.

Gaur egun, Mendebaldeko Afrikako probintzia eskolapioan dago kokatuta, Boli Kostarekin eta eskualdeko beste herrialde bateko fundazio eskolapio sortu berriarekin batera: Burkina Faso. Nabarmendu egin beharra dago herrialde horietako guztietako giza ahalmena handia dela benetan, baina hezkuntza-arloko premia handiak dituztela eta bertako garapen-indizeak planetako txikienetakoak direla, oro har.

Hori dela eta, elkartasun-kanpaina hau ikasturte honetako leloa egia bihurtzeko aukera paregabea dela uste dugu: ZUREKIN +. Lehenengo eta behin, Senegal Itaka-Eskolapioen sarean sartzea oso lagungarria izango da guretzat, gehiago izango garelako eta geure ikuspegia zein konpromisoa zabalduko ditugulako misio eskolapioarentzat erronka eta premia handiak dituen lekuan. Horrez gain, elkartasun-kanpaina bera maila globalean partekatutako jarduera ere bada berez, eta, gure ustez, norberaren ekarpena oso garrantzitsua da gehiago izateko: guztion ahalegina bateratuko dugu, premia handieneko lekuan misio eskolapioari eusteko eta handiagotzeko eta, horren bidez, jende gehiagorengana iristeko, baina, batez ere, txiroenengana eta hezkuntza-gabezia handienak dituztenengana.

Beraz, elkartasun-kanpaina berri honetan laguntzeko eta bete-betean inplikatzeko eskatu nahi genizueke. Gogoan izan orain dela urtebete gure ikasturteko gai nagusitzat hartu genuela urte santu eskolapioaren leloa –Hezi, Iragarri, Aldarazi-, 400 urte lehenago José de Calasanzek abian jarritako misioaren zutabeak kontuan hartuta. Bi leloak uztartuta, eskerrak eman ditzakegu zurekin misio honek aurrera jarraituko duelako eta etorkizunean ere hezkuntza bera eramango duelako muga geografiko, ekonomiko eta kulturaletatik harago, mundu bidezkoagoa eta hobea eratzeko ekarpen moduan.

how to create a weight loss challenge, find out what this pill is, how old do you have to be to use weight loss pills, how to use bragg apple cider vinegar for weight loss, easy snacks for weight loss, geetha soodini, will i lose weight if i stop drinking coffee, new wrap to lose weight, cold thermogenesis, unintended weight loss related to pes, metformin weight loss mechanism of action, norwood hospital weight loss, exercise running weight loss, what is a diseases that make you lose weight, cookie dough fat bomb recipes keto, prescription weight loss pills while on birth control, why do people use enema for weight loss, eating the same but gaining weight, hcg weight loss clinic portland or, low carbs keto recipes, best instant pot keto pork recipes, estefania villarreal, best over the counter diet pills 2019, diet chart for weight loss, dr clement aluyi pulaski tn, medical weight loss clinics in fort lauderdale, how many apples to lose weight, medical weight loss banning ca, entrolax weight loss, the machinist weight loss how long, appetite suppressant contraindicated hypertension, how does over training affect weight loss, best meal replacement for weight loss 2015, glutathione for weight loss, wellbutrin patient information, delete a weight entry lose it, lose weight shark tank, weight loss programs in texas, sudafed and weight loss, lose wheat lose weight cookbook, diet pills stomach, keto diet pork sirloin recipes, how does putting cinnamon in coffee help with weight loss, geralynn duell, keto diet recipes on the go, lose weight weight loss diet, how to lose weight in breast size, easy keto dessert recipes very low carb, microwavable keto recipes,

DIGILINGO

DIGILINGO

Kristau Eskola 2022tik ari da DIGILINGO programa...

Science  fair

Science fair

After discovering some interesting facts about...